Описания на административните услуги - преместване на ученик, прием на ученик в първи клас, прием на ученик в пети клас

Бланки:

Заявление за записване на нов ученик

Сведение с данни за ученика и родителите

Заявленията за прием на ученици в първи и пети клас може да изтеглите от меню Прием в съответните раздели.