H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

Занималнята се провежда в рамките на целодневното обучение за І-ІV клас и включва:

Посрещане на учениците след последния учебен час

1200 - 1330 Обяд и организиран отдих
- при хубаво време игри на открито: футбол, народна топка, щафетни игри.
- при лошо време занимания в игротеката: шах, домино, колективни игри, драматизиране на приказки.

1330 - 1500
Самоподготовка по отделните учебни предмети, писане на домашните работи.

1500 - 1630
Дейности по интереси :
Допълнителни часове по английски език, спортни и занимателни игри, изобразително изкуство, музика, извънкласно четене, лично творчество.

1630 - 1730  Предаване на учениците на родителите

Актуално

Контакт

София 1797, ж.к. "Младост 1",
ул. Полк. Г. Янков № 3

Телефон/Факс:
Директор: 02/ 871-91-76
Помощник-Директор: 02/ 871-90-35

Канцелария: 02/ 871-90-35