H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

Обучението по английски език се осъществява от висококвалифицирани преподаватели с опит в преподаването на деца.