H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

Дни за провеждане на национално външно оценяване за учебната 2018/2019 година

ІV клас

Български език и литература - 09.05.2019 г., начало 10.00 часа

Математика - 10.05.2019 г., начало 10.00 часа

Човекът и обществото - 14.05.2019 г., начало 10.00 часа

Човекът и природата - 16.05.2019 г., начало 10.00 часа

VІІ клас

Български език и литература - 17.06.2019 г., начало 09.00 часа

Математика - 19.06.2019 г., начало 09.00 часа

 Чужд език (по желание на ученика) - 21.06.2019 г., начало 09.00 часа

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование (VІІ клас) в неспециализирани училища за учебната 2019/2020година