H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

 

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ И РАБОТА С

УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРЕЗ ІI СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

УЧИТЕЛ

ДЕН И ЧАС

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

1

Даниела Йорданова Караилиева

Вторник от 17.00 ч. до 17.30 ч.

Учителска стая

2

Галина Николова Христова

Всяко първо четно число от 17 ч. до 17.30 ч.

Учителска стая

3

Пенка Стефанова Михайлова

Всяко първо нечетно число от 17 до 17.30 ч.

Учителска стая

4

Емилия Иванова Тодорска

Петък от 13.00 ч. до 13.40 ч.

Учителска стая

5

Мария Георгиева Паунова

Понеделник от 11.45 ч. до 12.30 ч.

Учителска стая

6

Венета Цветанова Петкова                      

Петък от 8.00 ч. до 8.35 ч.

Учителска стая

7

Виолета Сашкова Савинова                  

Петък от 8.35 ч. до 9.15 ч.

Учителска стая

8

Елена Костадинова Петрова                

Вторник от 12.15 ч. до 12.55 ч.

Учителска стая

9

Миглена Светозарова Токманова

Понеделник от 12.15 ч. до 12.55 ч.

Учителска стая

10

Петя Николаева Динева

Четвъртък от 8.40 ч. до 9.20 ч.

Учителска стая

11

Димитричка Николова Янакиева  

Вторник от 16.30 ч. до 17.10 ч.

Учителска стая

12

Елена Илчева Илкова

Понеделник от 8.00 ч. до 8.40 ч.

Учителска стая

13

Емилия Атанасова Маркова

Понеделник от 16.30 ч. до 17.10 ч.

Учителска стая

14

Весела Дончева Любенова              

Вторник от 12.00 ч. до 12.35 ч.

Учителска стая

15

Лидия Илиева Йорданова

Понеделник от 16.30 ч. до 17.10 ч.

Учителска стая

16

Мина Теофанова Чалакутева

Сряда от 8.45 ч. до 9.20 ч.

Учителска стая

17

Темелина Генадиева Здравкова

Четвъртък от 16.30 ч. до 17.10 ч.

Учителска стая

18

Милена Димитрова Стоянова

Четвъртък от 16.30 ч. до 17.10 ч.

Учителска стая

19

Митко Илиев Топалов

Петък от 9.40 ч. до 10.20 ч.

Учителска стая

20

Мария Христова Драгнева

Понеделник от 16.30 ч. до 17.10 ч.

Учителска стая

21

Незабравка Рангелова Недкова                  

Сряда от 8.00 ч. до 8.35 ч.

Учителска стая

22

Цветелина Люсиенова Йорданова

Петък от 10.25 ч. до 11.00 ч.

Учителска стая

23

Ирина Иванова Йочева

Четвъртък от 16.50 ч. до 17.30 ч.

Учителска стая

24

Ирена   Цветанова Николова

Сряда от 16.30 ч. до 17.05 ч.

Учителска стая

25

Гинка Петкова Стоименова

Четвъртък от 14.00 ч. до 14.40 ч.

Учителска стая

26

Юлия Люлинова Кузманова

Вторник от 13.10 ч. до 13.50 ч.

Учителска стая

27

Емилия Ангелова Бунзина  

Вторник от 14.00 ч. до 14.40 ч.

Учителска стая

28

Даниела Занкова Грозева

Понеделник от 12.20 ч. до 13.00 ч.

Учителска стая

29

Мариана Георгиева Кючукова

Сряда от 11.30 ч. до 12.10 ч.

Учителска стая

30

Мариана Иванова Грозданова    

Четвъртък от 13.10 ч. до 13.50 ч.

Учителска стая

31

Василен Славейков Челебиев

Петък от 13.00 ч. до 13.40 ч.

Учителска стая

32

Ивка Цолова Цолова

Вторник от 12.20 ч. до 13. 00 ч.

Учителска стая

33

Мария Стоянова Михова

Вторник от 16.50 ч. до 17.30 ч.

Учителска стая

34

Станимира Димитрова Георгиева

Понеделник от 17.00 ч. до 17.35 ч.

Учителска стая

35

Анна Стефанова Павлова

Вторник от 17.00 ч. до 17.35 ч.

Учителска стая

36

Вера Христова Цветкова

Сряда от 17.00 ч. до 17.35 ч.

Учителска стая

37

Магдалена Илиева Младенова

Четвъртък 17.00 ч. до 17.35 ч.

Учителска стая

38

Георги Александров Димитров

Четвъртък от 17.00 ч. до 17.40 ч.

Ресурсен кабинет

39 Явор Свиленов Илиев Вторник от 17.00 до 17.40 ч. Кабинет на ПС

 
 

 

Актуално

Контакт

София 1797, ж.к. "Младост 1",
ул. Полк. Г. Янков № 3

Телефон/Факс:
Директор: 02/ 871-91-76
Помощник-Директор: 02/ 871-90-35

Канцелария: 02/ 871-90-35