H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

 

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ И РАБОТА С

УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРЕЗ IІ СРОК НА УЧЕБНАТА 2016/2017 г.

УЧИТЕЛ ДЕН И ЧАС МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
1 Даниела Йорданова Караилиева Вторник от 13.00 ч. до 13.40 ч. Учителска стая
2 Димитричка Николова Янакиева Вторник от 16.30 ч. до 17.10 ч. Учителска стая
3 Мария Атанасова Димитрова Понеделник от 16.30 ч. до 17.10 ч. Учителска стая
4 Емилия Атанасова Маркова Сряда от 16.30 ч. до 17.10 ч. Учителска стая
5 Весела Дончева Любенова Сряда от 13.30 ч. до 14.10 ч. Учителска стая
6 Лидия Илиева Йорданова Вторник от 16.30 ч. до 17.10 ч. Учителска стая
7 Мария Георгиева Паунова Вторник от 11.45 ч. до 12.30 ч. Учителска стая
8 Венета Цветанова Петкова Вторник от 16.30 ч. до 17.05 ч. Учителска стая
9 Виолета Сашкова Савинова Вторник от 11.45 ч. до 12.30 ч. Учителска стая
10 Елена Костадинова Петрова Вторник от 11.45 ч. до 12.30 ч. Учителска стая
11 Гинка Петкова Стоименова Четвъртък от 13.10 ч. до 13.50 ч. Учителска стая
12 Албена Георгиева Малчева Сряда от 16.00 ч. до 16.40 ч. Учителска стая
13 Мария Христова Драгнева Четвъртък от 10.25 ч. до 11.10 ч. Учителска стая
14 Мариана Иванова Грозданова Четвъртък от 14.00 ч. до 14.40 ч. Учителска стая
15 Емилия Ангелова Бунзина Вторник от 09.40 ч. до 10.20 ч. Учителска стая
16 Илиана Димитрова Бецинска Четвъртък от 13.10 ч. до 13.50 ч. Учителска стая
17 Мариана Георгиева Кючукова Четвъртък от 10.40 ч. до 11.20 ч. Учителска стая
18 Юлия Люлинова Кузманова Понеделник от 10.40 ч. до 11.20 ч. Учителска стая
19 Мина Теофанова Чалакутева Сряда от 11.50 ч. до 12.20 ч. Учителска стая
20 Емилия Иванова Тодорска Сряда от 13.00 ч. до 13.40 ч. Учителска стая
21 Милена Димитрова Стоянова Четвъртък от 16.30 ч. до 17.05 ч. Учителска стая
22 Ирена Цветанова Николова Четвъртък от 16.40 ч. до 17.10 ч. Учителска стая
23 Ирина Иванова Йочева Сряда от 16.30 ч. до 17.10 ч. Учителска стая
24 Елена Илчева Илкова Петък от 16.30 ч. до 17.05 ч. Учителска стая
25 Петя Николаева Динева Петък от 10.25 ч. до 11.10 ч. Учителска стая
26 Цветелина Люсиенова Йорданова Понеделник от 16.30 ч. до 17.05 ч. Учителска стая
27 Цвета Емилова Цанкова Четвъртък от 16.30 ч. до 17.05 ч. Учителска стая
28 Пенка Стефанова Михайлова Всяко първо нечетно число от седмицата от 17.00 ч. до 17.30 ч. Учителска стая
29 Галина Николова Христова Всяко първо четно число от седмицата от 17.00 ч. до 17.30 ч. Учителска стая
30 Василен Славейков Челебиев Понеделник от 13.00 ч. до 13.40 ч. Учителска стая
31 Борислава Вескова Николова Вторник от 10.40 ч. до 11.20 ч. Учителска стая
32 Темелина Генадиева Здравкова Четвъртък от 16.30 ч. до 17.05 ч. Учителска стая
33 Цеца Иванова Цветкова Четвъртък от 13.10 ч. до 13.50 ч. Учителска стая
 
 

 

Контакт

София 1797, ж.к. "Младост 1",
ул. Полк. Г. Янков № 3

Телефон/Факс:
Директор: 02/ 871-91-76
Помощник-Директор: 02/ 871-90-35

Канцелария: 02/ 871-90-35