H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

 

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ

ПРЕЗ І СРОК НА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА

 

Име, презиме, фамилия

Ден и час на провеждане

Място на провеждане

1

Милена Антонова Аначкова

Сряда от 11.45 ч.   до 12.20 ч.

Ст. 208

2

Емилия Иванова Тодорска

Петък от 12.20 ч. до 13.00 ч.

Ст. 210

3

Гинка Петкова Стоименова

Понеделник от 14.00 ч. до 14.40 ч.

Ст. 213

4

Димитричка Николова Янакиева

Понеделник от 12.30 ч. до 13.10 ч.

Ст. 313

5

Елена Илчева Илкова

Вторник от 13.00 ч. до 13.40 ч.

Ст. 106

6

Емилия Атанасова Маркова

Четвъртък от 11.30 ч. до 13.00 ч.

Ст. 311

7

Весела Дончева Любенова

Петък от 11.00 до 11.40 ч.

Ст. 103

8

Лидия Илиева Йорданова

Сряда от 12.00 ч. до 12.35 ч.

Ст. 104

9

Мария Георгиева Паунова

Понеделник от 11.45 ч. до 12.20 ч.

Ст. 103

10

Венета Цветанова Петкова                      

Петък от 12.00 ч. до 12.35 ч.

Ст. 104

11

Виолета Сашкова Савинова                  

Понеделник от 11.45 ч. до 12.20 ч.

Ст. 105

12

Елена Костадинова Петрова

Понеделник от 12.15 ч. до 12.55 ч.

Ст. 201

13

Борислава Вескова Николова

Сряда от 11.30 ч. до 12.10 ч.

Ст. 203

14

Албена Малчева/Ивка Цолова

Сряда от 14.00 ч. до 14.40 ч.

Ст. 309

15

Юлия Люлинова Кузманова

Петък от 13.50 ч. до 14.30 ч.

Ст. 306

16

Емилия Ангелова Бунзина

Сряда от 13.50 ч. до 14.30 ч.

Ст. 312

17

Даниела Занкова Грозева

Вторник от 14.00 ч. до 14.40 ч.

Ст. 309

18

Мина Теофанова Чалакутева

Четвъртък от 12.20 ч. до 13.00 ч.

Ст. 207

19

Мариана Георгиева Кючукова

Понеделник от 14.00 ч. до 14.40 ч.

Ст. 208

20

Петя Николаева Динева

Сряда от 13.00 ч. до 13.40 ч.

Ст. 203

21

Мария Христова Драгнева

Петък от 13.00 ч. до 13.40 ч.

Ст. 412

22

Миглена Светозарова Токманова

Петък от 12.20 ч. до 13.00 ч.

Ст. 301

23

Цеца Цветкова/Мария Михова

Четвъртък от 17.00 ч. до 17.40 ч.

Ст. 302

24

Незабравка Рангелова Недкова

Сряда от 11.45 ч. до 12.20ч.

Ст. 202

25.

Ирена Цветанова Николова

Петък от 11.00 ч. до 11.40 ч.

Ст. 105

26.

Цветелина Люсиенова Йорданова

Петък от 10.45 ч. до 11.10 ч.

Ст. 201

27

Мариана Иванова Грозданова

Сряда от 14.00 ч. до 14.40 ч.

Учит. стая

28

Василен Славейков Челебиев

Сряда от 14.00 ч. до 14.40 ч.

Учит. стая

Актуално

Контакт

София 1797, ж.к. "Младост 1",
ул. Полк. Г. Янков № 3

Телефон/Факс:
Директор: 02/ 871-91-76
Помощник-Директор: 02/ 871-90-35

Канцелария: 02/ 871-90-35