H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

 

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ

ПРЕЗ ІI СРОК НА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА

 

Име, презиме, фамилия

Ден и час на провеждане

Място на провеждане

1

Милена Антонова Аначкова

Вторник от 11.45 ч. до 12.20 ч.

Ст. 208

2

Емилия Иванова Тодорска

Петък от 12.20 ч. до 13.00 ч.

Ст. 210

3

Гинка Петкова Стоименова

Понеделник от 14.30 ч. до 15.10 ч.

Ст. 213

4

Димитричка Николова Янакиева

Вторник от 12.15 ч. до 12.55 ч.

Ст. 313

5

Елена Илчева Илкова

Сряда от 12.20 ч. до 13.00 ч.

Ст. 106

6

Емилия Атанасова Маркова

Четвъртък от 11.30 ч. до 13.00 ч.

Ст. 311

7

Весела Дончева Любенова

Петък от 12.00 до 12.35 ч.

Ст. 103

8

Лидия Илиева Йорданова

Петък от 12.00 до 12.35 ч.

Ст. 104

9

Мария Георгиева Паунова

Вторник от 11.50 ч. до 12.25 ч.

Ст. 203

10

Венета Цветанова Петкова                      

Петък от 12.00 ч. до 12.35 ч.

Ст. 204

11

Виолета Сашкова Савинова                  

Петък от 12.00 ч. до 12.35 ч.

Ст. 205

12

Елена Костадинова Петрова

Понеделник от 12.15 ч. до 12.55 ч.

Ст. 206

13

Митко Илиев Топалов

Понеделник от 13.50 ч. до 14.30 ч.

Ст. 308

14

Ивка Цолова Цолова

Вторник от 14.00 ч. до 14.40 ч.

Ст. 303

15

Юлия Люлинова Кузманова

Четвъртък от 14.00 ч. до 14.40 ч.

Ст. 305

16

Емилия Ангелова Бунзина

Петък от 14.00 ч. до 14.40 ч.

Ст. 305

17

Даниела Занкова Грозева

Четвъртък от 14.00 ч. до 14.40 ч.

Ст. 409

18

Мина Теофанова Чалакутева

Четвъртък от 12.20 ч. до 13.00 ч.

Ст. 308

19

Мариана Георгиева Кючукова

Понеделник от 14.00 ч. до 14.40 ч.

Ст. 208

20

Петя Николаева Динева

Понеделник от 12.20 ч. до 13.00 ч.

Ст. 302

21

Мария Христова Драгнева

Сряда от 14.10 ч. до 14.50 ч.

Ст. 412

22

Миглена Светозарова Токманова

Четвъртък от 12.20 ч. до 13.00 ч.

Ст. 301

23

Незабравка Рангелова Недкова

Сряда от 11.50 ч. до 12.25ч.

Ст. 202

24

Ирена Цветанова Николова

Петък от 12.00 ч. до 12.35 ч.

Ст. 105

25

Цветелина Люсиенова Йорданова

Понеделник от 12.00 ч. до 12.35 ч.

Ст. 201

26

Мариана Иванова Грозданова

Вторник от 14.00 ч. до 14.40 ч.

Физк. салон

27

Василен Славейков Челебиев

Вторник от 14.00 ч. до 14.40 ч.

Физк. салон

Актуално

Контакт

София 1797, ж.к. "Младост 1",
ул. Полк. Г. Янков № 3

Телефон/Факс:
Директор: 02/ 871-91-76
Помощник-Директор: 02/ 871-90-35

Канцелария: 02/ 871-90-35