H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

 

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ

ПРЕЗ ІІ СРОК НА УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА

 

Име, презиме, фамилия Ден и час на провеждане Място на провеждане
1 Милена Антонова Аначкова Понеделник от 13.00 ч. до 13.40 ч. Ст. 210
2 Емилия Иванова Тодорска Вторник от 12.20 ч. до 13.00 ч. Ст. 210
3 Гинка Петкова Стоименова Понеделник от 14.00 ч. до 14.40 ч. Ст. 213
4 Димитричка Николова Янакиева Понеделник от 12.10 ч. до 12.50 ч. Ст. 204
5 Елена Илчева Илкова Вторник от 14.30 ч. до 15.10 ч. Ст. 207
6 Емилия Атанасова Маркова Сряда от 12.15 ч. до 12.50 ч. Ст. 205
7 Весела Дончева Любенова Понеделник от 12.30 до 13.10 ч. Ст. 206
8 Лидия Илиева Йорданова Понеделник от 13.40 ч. до 14.20 ч. Ст. 301
9 Мария Георгиева Паунова Петък от 11.00 ч до 11.40 ч. Ст. 103
10 Виолета Сашкова Савинова 
Петък от 11.00 ч. до 11.45 ч. Ст. 105
11 Елена Костадинова Петрова Сряда от 11.45 ч. до 12.30 ч. Ст. 201
12 Борислава Вескова Николова Сряда от 16.30 ч. до 17.10 ч. Ст. 203
13 Албена Георгиева Малчева Петък от 13.10 ч. до 13.50 ч. Ст. 309
14 Юлия Люлинова Кузманова Петък от 13.50 ч. до 14.30 ч. Ст. 306
15 Емилия Ангелова Бунзина Сряда от 16.10 ч. до 16.50 ч. Ст. 305
16 Илиана Димитрова Бецинска Вторник от 13.50 ч. до 14.30 ч. Ст. 309
17 Мина Теофанова Чалакутева Вторник от 15.45 ч. до 16.25 ч. Ст. 207
18 Мариана Георгиева Кючукова Сряда от 14.00 ч. до 14.40 ч. Ст. 208
19 Петя Николаева Динева Четвъртък от 11.45 ч. до 12.30 ч. Ст. 203
20 Мария Христова Драгнева Четвъртък от 16.30 ч. до 17.10 ч. Ст. 105
21 Цвета Емилова Цанкова Сряда от 11.45 ч. до 12.30 ч. Ст. 202
22 Цеца Иванова Цветкова Вторник от 13.50 ч. до 14.30 ч. Ст. 302
23 Венета Цветанова Петкова Понеделник от 16.30 ч. до 17.05 ч. Ст. 104

Контакт

София 1797, ж.к. "Младост 1",
ул. Полк. Г. Янков № 3

Телефон/Факс:
Директор: 02/ 871-91-76
Помощник-Директор: 02/ 871-90-35

Канцелария: 02/ 871-90-35