ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ ПРЕЗ І СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА