ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ ПРЕЗ ІІ СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА