H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

Седмична програма

ІІ учебен срок на учебната 2016/2017 година

График за провеждане на учебните занятия

 

Начален етап : І - ІІ клас

1-ви час 08:00 – 08:35ч.
2-ри час 08:45 – 09:20 ч.
Голямо междучасие 09:20 – 09:40 ч.
3-ти час 09:40 – 10:15 ч.
4-ти час 10:25 – 11:00 ч.
5-ти час 11:10 – 11:45 ч.

 

Начален етап: ІІІ – ІV клас

1-ви час 08:00 – 08:40ч.
2-ри час 08:5009:30 ч.
3-ти час 09:40 – 10:20 ч.
Голямо междучасие 10:20 – 10:40 ч.
4-ти час 10:40 – 11:20 ч.
5-ти час 11:30 – 12:10 ч.
6-ти час 12:20 – 13:00 ч.

 

Прогимназиален етап: V- VІІ клас

1-ви час 08:00 – 08:40ч.
2-ри час 08:50 – 09:30 ч.
3-ти час 09:40 – 10:20 ч.
Голямо междучасие 10:20 – 10:40 ч.
4-ти час 10:40 – 11:20 ч.
5-ти час 11:30 – 12:10 ч.
6-ти час 12:20 – 13:00 ч.
7-ми час 13:10 – 13:50 ч.

 

Седмично разписание на класовете за 2 срок

1 а клас - класен ръководител: Мария Паунова

1 б клас - класен ръководител: Венета Петкова

1 в клас - класен ръководител: Виолета Савинова

2 а клас - класен ръководител: Елена Петрова

2 б клас - класен ръководител: Цвета Цанкова

2 в клас - класен ръководител: Петя Динева

3 а клас - класен ръководител: Димитричка Янакиева

3 б клас - класен ръководител: Елена Илкова

3 в клас - класен ръководител: Емилия Маркова

4 а клас - класен ръководител: Весела Любенова

4 б клас - класен ръководител: Лидия Йорданова

5 а клас - класен ръководител: Цеца Цветкова

5 б клас - класен ръководител: Гинка Стоименова

6 а клас - класен ръководител: Мариана Грозданова

7 а клас - класен ръководител: Юлия Кузманова