H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

СЪОБЩЕНИЕ

В 8. СУ няма свободни места за трето класиране за прием в първи клас.

Първо класиране-подготвителна група за учебната 2017-2018 година

Списък на децата, приети в полудневна подготвителна група за учебната 2017-2018 година - тук

 

Списък на децата, приети в целодневна подготвителна група за учебната 2017-2018 година - тук

План-прием за учебната 2017-2018 година

План-прием в 8. СУ "Васил Левски" 

 за учебната 2017/2018 година

Прием в 1 клас:

  • 1 паралелка с целодневна организация и разширена подготовка по немски език, математика/БЕЛ и информационни технологии;

  • 2 паралелки с целодневна организация и разширена подготовка по английски език, математика/БЕЛ и информационни технологии;

  • 1 паралелка с полудневна организация и разширена подготовка по английски език, математика/БЕЛ и информационни технологии;

Прием в V клас:

  • 2 паралелки с полудневна организация и разширена подготовка по български език и литература и математика

ДО РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Уведомяваме Ви, че Столичен общински съвет прие Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община. Със системата и графика на дейностите можете да се запознаете ТУК.

8. СУ “Васил Левски” няма да обявява допълнителни критерии за прием на ученици в първи клас.

Прилежащата територия на 8. СУ „Васил Левски“ обхваща административните граници на район „Студентски“ /виж картата/.

До 31.03.2017г. на сайта на училището, секция „прием“, ще бъдат качени всички формуляри на документи, които ще можете да подавате от 18.04.2017 г.