H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

Списък на децата, приети в полудневна подготвителна група за учебната 2017-2018 година - тук

 

Списък на децата, приети в целодневна подготвителна група за учебната 2017-2018 година - тук