H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

ДАТА

ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

ПРЕДМЕТ

01.09.2017 г.

09:00 ч.

стая 213

 

Математика – ООП -5 клас

Математика - ЗП – 6 клас

04.09.2017 г.

09:00 ч.

стая 213

 

Изобразително изкуство – ЗП - 6 клас                                                                  

Английски език – ООП – 5 клас

05.09.2017 г.

09:00 ч.

стая 213

 

Човекът и природата - ЗП – 6 клас

07.09.2017 г.

09:00 ч.

стая 213

 

Математика – РП– 5 клас

Математика-ЗИП -6 клас

08.09.2017 г.

09:00 ч.

стая 213

 

История и цивилизация – ООП – 5 клас

История и цивилизация – ЗП – 6 клас

11.09.2017 г.

09:00 ч.

стая 213

 

География и икономика – ООП - 5 клас

География и икономика – ЗП - 6 клас