H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

На 04.09.2018 г. (вторник) от 14.00 часа ще се проведе заседание на Комисията за отваряне пликовете на кандидатите.

 

Обява

Информация

Приложение 1 - Договор

Приложение 2 - Цени

Актуално