Дата

Начален час и

място на провеждане

Изпит по учебен предмет

Срок и място за оповестяване на резултатите

14.02.2020 г.

Петък

9.00 ч.

Стая 406

География и икономика-ООП

18.02.2020 г.

В кабинета на зам.-директорите

14.02.2020 г.

Петък

14.00 ч.

Физкултурен салон

Физическо възпитание и спорт-ООП

14.02.2020 г.

В кабинета на зам.-директорите

17.02.2020 г.

Понеделник

09.00 ч.

Стая 406

Български език и литература-ООП

19.02.2020 г.

В кабинета на зам.-директорите

17.02.2020 г.

Понеделник

14.00 ч.

Стая 406

Технологии и предприемачество-ООП

19.02.2020 г.

В кабинета на зам.-директорите

18.02.2020 г.

Вторник

09.00 ч.

Стая 406

История и цивилизации-ООП

20.02.2020 г.

В кабинета на зам.-директорите

18.02.2020 г.

Вторник

14.00 ч.

Стая 210

Информационни технологии-ООП

20.02.2020 г.

В кабинета на зам.-директорите

19.02.2020 г.

Сряда

09.00 ч.

Стая 406

Човекът и природата-ООП

21.02.2020 г.

В кабинета на зам.-директорите

19.02.2020 г.

Сряда

14.00 ч.

Стая 406

Български език и литература-РП

21.02.2020 г.

В кабинета на зам.-директорите

20.02.2020 г.

Четвъртък

09.00 ч.

Стая 406

Английски език-ООП

24.02.2020 г.

В кабинета на зам.-директорите

20.02.2020 г.

Четвъртък

14.00 ч.

Стая 406

Музика-ООП

24.02.2020 г.

В кабинета на зам.-директорите

21.02.2020 г.

Петък

09.00 ч.

Стая 406

Изобразително изкуство-ООП

24.02.2020 г.

В кабинета на зам.-директорите