H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

8. СУ "Васил Левски"

обявява прием в V клас за учебната 2020/2021 година  на  3 паралелки х 26 ученици с целодневна организация и разширена подготовка по български език и литература и математика

Документи за записване на учениците ще се приемат от 16.06.2020 г. до 30.06.2020 г. в училището.

Попълване на свободните места по паралелки - от 01.07.2020 г. до 14.09.2020 г.

 Необходими документи за записване:

1. Заявление по образец   download doc icon

2. Оригинал на удостоверение за завършен начален етап на основно образование.

3. Копие от акт за раждане

4. Сведение за ученика download doc icon