H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

8. СУ "Васил Левски"

обявява прием в V клас за учебната 2019/2020 година  на  3 паралелки с целодневна организация и разширена подготовка по български език и литература и математика

Документи за записване на учениците ще се приемат от 03.06.2019 г. до 28.06.2019 г. в училището.

Попълване на свободните места по паралелки - от 01.07.2019 г. до 13.09.2019 г.

Свободни места в V клас - 6 места.

 Необходими документи за записване:

1. Заявление по образец   download doc icon

2. Оригинал на удостоверение за завършен начален етап на основно образование.

3. Копие от акт за раждане

4. Сведение за ученика download doc icon