H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

8. СУ "Васил Левски"

обявява прием в V клас за учебната 2018/2019 година  на  3 паралелки с целодневна организация и разширена подготовка по български език и литература и математика

Документи за записване на учениците ще се приемат от 01.06.2018 г. до 14.09.2018 г. в училището.

 Необходими документи за записване:

1. Заявление по образец   download doc icon

2. Оригинал на удостоверение за завършен начален етап на основно образование.

3. Копие от акт за раждане

4. Сведение за ученика download doc icon

Актуално

Контакт

София 1797, ж.к. "Младост 1",
ул. Полк. Г. Янков № 3

Телефон/Факс:
Директор: 02/ 871-91-76
Помощник-Директор: 02/ 871-90-35

Канцелария: 02/ 871-90-35