H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

malkite sn1ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ

За учебната 2018/2019 година, 8. СУ "Васил Левски" обявява прием в:

- 1 целодневна подготвителна група;

- 1 полудневна подготвителна група.

ВАЖНО!

От учебната 2018/1019 година приемът в подготвителните групи ще става през Информационна система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата /ИСОДЗ и ПГУ/.

Моля, запознайте се с Наредбата, регламентираща приема.

 

  • По желание на родителите:
  • Обедно хранене в училищния стол с разнообразно меню.
  • Спортни клубове - шах, футбол, волейбол, бойни изкуства , художествена гимнастика, танци и др.;
  • Приложни и изобразителни изкуства.
  • Пътувания с учебна цел.
  • Зелени и бели училища.

Графикът на дейностите за записване на децата в подготвителна група за учебната 2018/2019 г. ще бъде публикуван на сайта на ИСОДЗ и ПГУ. 

 

Необходими документи за записване:

- Заявление - по образец

- Удостоверение за раждане  на детето и лични карти на родителите/настойниците за сверяване на данните.

- Допълнителни документи, доказващи декларирани обстоятелства по критериите представят се заедно със заявлението за записване

 

Формуляри за изтегляне 


Сведения за ученика    

Заявление за полудневна подготвителна група

Заявление за целодневна подготвителна група

 

 

 

 

Актуално

Контакт

София 1797, ж.к. "Младост 1",
ул. Полк. Г. Янков № 3

Телефон/Факс:
Директор: 02/ 871-91-76
Помощник-Директор: 02/ 871-90-35

Канцелария: 02/ 871-90-35