H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

malkite sn1ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ

За учебната 2018/2019 година, 8. СУ "Васил Левски" обявява прием в:

- 1 целодневна подготвителна група;

- 1 полудневна подготвителна група.

ВАЖНО!

От учебната 2018/1019 година приемът в подготвителните групи ще става през Информационна система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата /ИСОДЗ и ПГУ/.

Моля, запознайте се с Наредбата, регламентираща приема.

 

  • По желание на родителите:
  • Обедно хранене в училищния стол с разнообразно меню.
  • Спортни клубове - шах, футбол, волейбол, бойни изкуства , художествена гимнастика, танци и др.;
  • Приложни и изобразителни изкуства.
  • Пътувания с учебна цел.
  • Зелени и бели училища.

Графикът на дейностите за записване на децата в подготвителна група за учебната 2018/2019 г. ще бъде публикуван на сайта на ИСОДЗ и ПГУ. 

 

Необходими документи за записване:

- Заявление (генерира се от системата и се попълва на място)

- Удостоверение за раждане  на детето и лични карти на родителите/настойниците за сверяване на данните.

- Допълнителни документи, доказващи декларирани обстоятелства по критериите представят се заедно със заявлението за записване