malkite sn1ЗА НАЙ-МАЛКИТЕ

За учебната 2019/2020 година, 8. СУ "Васил Левски" обявява прием в:

- 1 целодневна подготвителна група;

- 1 полудневна подготвителна група.

По желание на родителите предлагаме:

  • Обедно хранене в училищния стол с разнообразно меню
  • Извънкласни дейности по интереси - шах, футбол, баскетбол, бойни изкуства, художествена гимнастика, изправителна гимнастика с танци, изобразителни и приложни изкуства и др.
  • Пътувания с учебна цел
  • Зелени и бели училища

Приемът в подготвителните групи се осъществява през Информационна система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата /ИСОДЗ и ПГУ/.

 

Уважаеми родители,

Във връзка с приема на деца в подготвителните групи за учебната 2019/2020 година, моля да се запознаете със следните документи:

Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община.

График на дейностите по приема на деца в подготвителни групи

 Важно!!! От 18.03.2019 г. започна кандидатстването за свободните места за групите с прием от м. септември за учебната 2019/2020 г. Те са публикувани в ИСОДЗ и ПГУ.

В периода от 18.03.2019 г. до 18.00 ч. на 09.05.2019 г. родителите имат възможност да актуализират информацията в профилите си и да пренареждат заявените кандидатури.

Първото класиране с прием от месец септември за учебната 2019/2020 г. ще се извърши под граждански контрол на 10.05.2019 г. с публикуване на резултатите на 11.05.2019 г.

 Важно уточнение! Децата, приети и записани в подготвителна група в 8. СУ "Васил Левски" за учебната 2019/2020 г. започват да посещават учебни занятия на 16.09.2019 г. До 13.09.2019 г. те имат право да ползват услугите на детската градина, в която са били записани до този момент.

 

Необходими документи за записване:

- Заявление (генерира се от системата и се попълва на място)

- Удостоверение за раждане  на детето и лични карти на родителите/настойниците за сверяване на данните.

- Допълнителни документи, доказващи декларирани обстоятелства по критериите представят се заедно със заявлението за записване