H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

8 СОУ "Васил Левски"

обявява прием в VІІІ клас за учебната 2016/2017 година

в общообразователна паралелка в рамките на прогимназиален етап

Документи за записване на учениците ще се приемат от 16.06.2016 г. до 31.08.2016 г.  от 8.30 ч. до 16.30 ч. в училището.

 Необходими документи за записване:

1. Заявление по образец  download doc icon

2. Оригинал на удостоверение за завършен VІІ клас

3. Копие от акт за раждане

4. Сведение за ученика download doc icon