H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

За учебната 2016/2017 година училището обявява прием: 

по документи в ІХ клас - непрофилирана паралелка

Балообразуващите предмети са български език и литература, математика и география и икономика.

График на дейностите по приема на ученици след завършено основно образование:

ДЕЙНОСТ Срок
   1
Подаване на документи за участие в първи етап на класиране 01-05.07.2016 г. вкл.
   2
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 06.07.2016 г. вкл.
   3
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране 07.07.2016 г.
   4
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране 08.07.2016 г.
   5
Подаване на документи за участие във втори етап на класиране 11.07.2016 г.
   6
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 13.07.2016 г. вкл.
   7
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 14.07.2016 г.
   8
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране до 18.07.2016 г. вкл.
   9
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране      19.07.2016 г.
  10
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране, 20.07.2016 г.
  11
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 21.07.2016 г.
  12
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране до 25.07.2016 г. вкл.
  13
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване определя се от директора до 05.09.2016 г. вкл.

 

Необходими документи за участие в класирането:

1. Заявление по образецdownload doc icon

2. Копие от акт за раждане

3. Копие от свидетелство за завършено  основно образование

 

Необходими документи за записване:

1. Оригинал на свидетелство за завършено основно образование

2. Сведение за ученика - бланка

Документите се подават в училището.