H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

Проект „Твоят час“

Информация за групите и график на провеждане на занятията по проект „Твоят час“ 

в 8. СУ „Васил Левски“ през учебната 2016/2017 година

 

Група Ръководител Участници Ден и час на провеждане
1 При нас е весело Елена Петрова ІІ клас понеделник, 15.45 – 16.55 часа
2 Театрална работилница Весела Любенова ІV клас понеделник, 15.45 – 17.05 часа
3 Музика и традиции в света Мина Чалакутева ІІ, ІV клас вторник и петък, 16.30 - 17.50 часа
4 Актьорско майсторство Цвети Лозанова І – ІІІ клас сряда, 16.40 – 18.40 часа
5 Обичам да чета и споделям прочетеното с приятели Елена Илкова ІІІ б клас понеделник и петък – 16.00 – 17.20 часа
6 Състезателна математика Гинка Стоименова ІІ клас четвъртък – 15.30 – 16.40 часа
7 Трудният български език Албена Малчева VІ и VІІ клас сряда, 13.00 – 15.00 часа
8 Малки скаути Димитричка Янакиева ІІ, ІІІ клас неделя, 9.00 – 11.40 часа, петък – 12.40 – 13.20 часа
9 Млад огнеборец Мариана Грозданова V – VІІ клас вторник, 14.00 часа
10 Приложни изкуства Даниела Караилиева V – VІІ клас сряда, събота, неделя
11 Радостта от рисуването Мими Антонова ІІ, ІІІ, ІV клас сряда, 16.00 – 18.00 часа
12 Приложни и арт занимания Емилия Бунзина V – VІІ клас сряда, събота, неделя
13 Тенис на маса Мариана Грозданова ІІ, ІІІ, ІV клас вторник, 16.15 – 18.15 часа
14 Тенис на маса-2 Мариана Грозданова V – VІІ клас понеделник – 16.00 – 18.00 часа

„В защита на нашите права“

logo

Проектът си е поставил за цел да запознае учениците от прогимназиален етап с Европейската конвенция за правата на човека и тяхната защита, използвайки средствата на театъра и изкуствата.  Артистичният подход създава възможност на учениците да придобият уникални лични преживявания, с които да обогатят житейския си опит и да задълбочат своето разбиране за човешките взаимоотношения. Младите хора се мотивират за реално участие в разрешаването на поставения проблем и се обучават за активно участие в социалния живот.

Образованието в правата на човека цели:

  • Да развие уменията на учениците да се изразяват свободно, както и да се изслушват взаимно;
  • Да обучи младите хора да зачитат, но не непременно да се съгласяват с различни гледни точки по даден въпрос;
  • Да развият умения за намиране на взаимно приемливи решения на проблемите, с които се сблъскват;

Прочети още...

"Целодневното обучение с целодневно развлечение за нас има значение!"

loo

ЧЕСТИТО!

С поредния проект, който училището ни спечели, вече имаме две нови игротеки, оборудвани и обзаведени специално за  заниманията по интереси в полуинтернатните групи. Така ще постигнем поставените цели, а именно:

1.Създаване на условия за провеждане на качествен и интересен учебно-възпитателен процес в полуинтернатните групи;

2.Създаване на условия за личностното развитие на учениците чрез насърчаване на творческите изяви и развитие на
креативното мислене;

3.Гарантиране на равен достъп до качествено образование за всички и мотивиране за участие чрез създаване на подкрепяща среда и атмосфера на взаимно уважение,толерантност и разбирателство.

IMG 5240

IMG 5242

IMG 5243

"Аз и другите на пътя"

В изпълнение на Общинската програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение, през месеците от май до октомври 2015 г. 8 СОУ "Васил Левски" реализира новия си проект по Безопасност на движението „Аз и другите на пътя“. Създаден е Кабинет по БДв, оборудван с техника за прожектиране на филми, свързани с безопасността на движението, както и с необходимите нагледни помагала и демонстрационни материали.

По проекта е оформена и площадка за практическото обучение по БДв в училищния двор.

С реализацията на проекта ще се подобри качеството на обучението по Безопасност на движеието, като усилията ще са насочени към възпитаване на толерантно, отговорно и безопасно поведение на децата като участници в пътното движение.

logo1logo2брошура

Проектът е съфинансиран от Общинската програма за опазване живота издравето на децата като участници в пътното движение на Столична община-СБДДС.

А ето и снимки от новия ни кабинет!

IMG 5163

IMG 5167

IMG 5174

Празник по пътна безопасност - 15.10.2015

Контакт

София 1797, ж.к. "Младост 1",
ул. Полк. Г. Янков № 3

Телефон/Факс:
Директор: 02/ 871-91-76
Помощник-Директор: 02/ 871-90-35

Канцелария: 02/ 871-90-35