H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

loo

ЧЕСТИТО!

С поредния проект, който училището ни спечели, вече имаме две нови игротеки, оборудвани и обзаведени специално за  заниманията по интереси в полуинтернатните групи. Така ще постигнем поставените цели, а именно:

1.Създаване на условия за провеждане на качествен и интересен учебно-възпитателен процес в полуинтернатните групи;

2.Създаване на условия за личностното развитие на учениците чрез насърчаване на творческите изяви и развитие на
креативното мислене;

3.Гарантиране на равен достъп до качествено образование за всички и мотивиране за участие чрез създаване на подкрепяща среда и атмосфера на взаимно уважение,толерантност и разбирателство.

IMG 5240

IMG 5242

IMG 5243