H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

"Аз и другите на пътя"

В изпълнение на Общинската програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение, през месеците от май до октомври 2015 г. 8 СОУ "Васил Левски" реализира новия си проект по Безопасност на движението „Аз и другите на пътя“. Създаден е Кабинет по БДв, оборудван с техника за прожектиране на филми, свързани с безопасността на движението, както и с необходимите нагледни помагала и демонстрационни материали.

По проекта е оформена и площадка за практическото обучение по БДв в училищния двор.

С реализацията на проекта ще се подобри качеството на обучението по Безопасност на движеието, като усилията ще са насочени към възпитаване на толерантно, отговорно и безопасно поведение на децата като участници в пътното движение.

logo1logo2брошура

Проектът е съфинансиран от Общинската програма за опазване живота издравето на децата като участници в пътното движение на Столична община-СБДДС.

А ето и снимки от новия ни кабинет!

IMG 5163

IMG 5167

IMG 5174

Празник по пътна безопасност - 15.10.2015