План-прием в 8. СУ "Васил Левски" 

 за учебната 2017/2018 година

Прием в 1 клас:

  • 1 паралелка с целодневна организация и разширена подготовка по немски език, математика/БЕЛ и информационни технологии;

  • 2 паралелки с целодневна организация и разширена подготовка по английски език, математика/БЕЛ и информационни технологии;

  • 1 паралелка с полудневна организация и разширена подготовка по английски език, математика/БЕЛ и информационни технологии;

Прием в V клас:

  • 2 паралелки с полудневна организация и разширена подготовка по български език и литература и математика