H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

Уважаеми родители,

Във връзка с приема на ученици в първи клас за учебната 2018/2019 г., моля да се запознаете със следните документи:

Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Прилежащ район на 8. СУ "Васил Левски"

График на дейностите за прием на ученици в І клас