H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

Уважаеми родители,

Във връзка с приема на деца в подготвителни групи за учебната 2018/2019 г., моля да се запознаете със следните документи:

Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

График на дейностите по приема на деца в подготвителни групи

Важно!!! От 19.03.2018 Започна кандидатстването за свободните места за групите с прием от м. септември за учебната 2018/2019 г.  Те са публикувани в ИСОДЗ и ПГУ. Първото класиране с прием от месец септември за учебната 2018/2019 г. ще се извърши под граждански контрол на 11.05.2018 г. с публикуване на резултатите на 12.05.2018 година.

Линк към ИСОДЗ и ПГУ: https://kg.sofia.bg/isodz/

Важно уточнение!

Децата, приети и записани в подготвителна група в 8. СУ „Васил Левски“ за 2018/2019 година започват да посещават учебни занятия на 15.09.2018 г.

До 14.09.2018 г. те имат право да ползват услугите на детската градина, в която са били записани до този момент!