H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

Уважаеми родители,

Във връзка с прогнозните критични стойности на емисиите от вредни вещества във въздуха на 20.12. и 21.12.2018 г. по Ваша преценка децата, които страдат от доказани хронични белодробни заболявания, може да отсъстват от учебни занятия по уважителни причини по смисъла на чл. 10, ал. 1 от Наредба №5 за предучилищното образование, съответно на чл. 62, ал. 1, т. 1 от Наредбата за приобщаващoто образование в дните 20.12. и 21.12.2018 г. като за това следва да уведомите класния ръководител в телефонен разговор, имейл или по друг подходящ начин.

Заповед на Министъра на образованието и науката

Контакт

София 1797, ж.к. "Младост 1",
ул. Полк. Г. Янков № 3

Телефон/Факс:
Директор: 02/ 871-91-76
Помощник-Директор: 02/ 871-90-35

Канцелария: 02/ 871-90-35