Уважаеми седмокласници,

Информираме Ви, че от 03.06.2019 г. до 05.06.2019 г. в канцеларията на училището се приемат заявления за полагане на изпити за проверка на способностите (изобразително изкуство, музика и физическо възпитание и спорт, като за последния се прилага застрахователна полица за дните на изпита), както и за изпит от НВО по чужд език.

Учениците НЕ внасят такса за явяване на изпитите за проверка на способностите.

Заявление за проверка на способностите

Заявление за изпит от НВО по чужд език