Уважаеми родители,

От 08.08.2019 г. (четвъртък) в канцеларията на училището може да получите необходимото удостоверение за кандидатстване за еднократна помощ за ученици, записани за първи път в първи клас.

Работното време на администрацията през месец август е от 8.00 до 16.00 часа.