H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

Националната олимпиада „Знам и мога" за ученици в IV клас ще се проведе на 25.01.2020 г. (събота) от 9.00 часа в стая 201.

Учениците трябва да заемат местата си между 8.30 и 8.45 часа.