Националната олимпиада „Знам и мога" за ученици в IV клас ще се проведе на 25.01.2020 г. (събота) от 9.00 часа в стая 201.

Учениците трябва да заемат местата си между 8.30 и 8.45 часа.