H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

1. Заявление за записване на нов ученикdownload doc icon

2. Декларация за отсъствие от група за целодневно обучение (занималня)download doc icon

3. Заявление за записване в група за целодневно обучение (занималня)download doc icon

4. Заявление за издаване на дубликат на диплома за средно образование download doc icon

5. Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за основно образование download doc icon

6. Заявление за издаване на удостоверение за преместване download doc icon

7. Заявление за записване в полудневна подготвителна групаdownload doc icon

8. Заявление за записване в целодневна подготвителна групаdownload doc icon

9. Заявление до класния ръководител за отсъствие до 3 учебни дни по уважителни причиниdownload doc icon

10. Заявление до директора за отсъствие до 7 учебни дни по уважителни причиниdownload doc icon

 

Актуално

Контакт

София 1797, ж.к. "Младост 1",
ул. Полк. Г. Янков № 3

Телефон/Факс:
Директор: 02/ 871-91-76
Помощник-Директор: 02/ 871-90-35

Канцелария: 02/ 871-90-35