H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

1. Заявление за записване на нов ученикdownload doc icon

2. Заявление за отсъствие на ученик по семейни причини (до 3 дни в една учебна година с разрешение на директора)download doc icon

3. Заявление за отсъствие на ученик по семейни причини (до 7 дни в една учебна година след решение на Педагогически съвет)download doc icon

4. Декларация за отсъствие от група за целодневно обучение (занималня)download doc icon

5. Заявление за записване в група за целодневно обучение (занималня)download doc icon

6. Заявление за издаване на дубликат на диплома за средно образование download doc icon

7. Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за основно образование download doc icon

8. Заявление за издаване на удостоверение за преместване download doc icon

9. Заявление за записване в полудневна подготвителна групаdownload doc icon

10. Заявление за записване в целодневна подготвителна групаdownload doc icon

Контакт

София 1797, ж.к. "Младост 1",
ул. Полк. Г. Янков № 3

Телефон/Факс:
Директор: 02/ 871-91-76
Помощник-Директор: 02/ 871-90-35

Канцелария: 02/ 871-90-35