Отчет на бюджета за четвърто тримесечие на 2019 г.

download pdf icon

 

Отчет на бюджета за трето тримесечие на 2019 г.

download pdf icon

Отчет на бюджета за второ тримесечие на 2019 г.

download pdf icon

 

Отчет на бюджета за първо тримесечие на 2019 г.

download pdf icon

 

Утвърден бюджет-2019 година

download pdf icon

 

Отчет на бюджета за четвърто тримесечие на 2018 г.

download pdf icon

 

Отчет на бюджета за трето тримесечие на 2018 г.

download pdf icon

 

Отчет на бюджета за второ тримесечие на 2018 г.

download pdf icon

 

Отчет на бюджета за първо тримесечие на 2018 г.

download pdf icon

 

Утвърден бюджет-2018 година

download pdf icon

 

 

Отчет на бюджета за четвърто тримесечие на 2017 г.

download pdf icon

Отчет на бюджета за трето тримесечие на 2017 г.

download pdf icon

 Отчет на бюджета за второ тримесечие на 2017 г.

 download pdf icon

 

Отчет на бюджета за първо тримесечие на 2017 г.

download pdf icon

 

Утвърден бюджет-2017 година

download pdf icon

 

Отчет на бюджета за четвърто тримесечие на 2016 г.

download pdf icon

 

Отчет на бюджета за трето тримесечие на 2016 г.

download pdf icon

 

Отчет на бюджета за второ тримесечие на 2016 г.

download pdf icon

 

Отчет на бюджета за първо тримесечие на 2016 г.

download pdf icon

 

Утвърден бюджет-2016 година

download pdf icon

 

 Отчет на бюджета за четвърто тримесечие на 2015 г.

download pdf icon

Отчет на бюджета за трето тримесечие на 2015 г.

download pdf icon

Отчет на бюджета за второ тримесечие на 2015 г.

download pdf icon

Отчет на бюджета за първо тримесечие на 2015 г.

download pdf icon

Утвърден бюджет-2015 година

download pdf icon

Отчет на бюджета за четвърто тримесечие на 2014 г.

download pdf icon

Отчет на бюджета за трето тримесечие на 2014 г.

1

2

Отчет на бюджета за второ тримесечие на 2014 г.

otchet-1

otchet-2

Бюджет 2014

Loading...

Отчет приходи и разходи за първо тримесечие на 2014 г.

Loading...