8-мо СУ "Васил Левски" е приемник на 5-та Мъжка Софийска Гимназия, създадена през 1937г.
Първи учители и създатели на облика на училището са личности, които заемат достойно място
в обществения и културен живот на България.

tsanev   undjiev
Академик Цанев Академик Унджиев
 
 
По предложение на академиците Унджиев, Цанев и Илиев, Васил Левски е избран за патрон на училището
 
1939 г. – Васил Левски е обявен за патрон на училището.
 
1976 г. – Начало на разширено изучаване на италиански език в София
 
1978 г. – Първи паралелки с разширено изучаване на френски и испански език.
 
1981 г. – Експериментална компютърна база в София и въвеждане на видеофилмите в обучението по чужди езици.
 
1988 г. – Поставя се началото на интензивно чуждоезиково обучени
 
1993 г. – Училището получава оборудван аудиовизуален кабинет - база за усвояване на умения за симулантен превод.
 
1992 г. – Откриване на паралелка с интензивно изучаване на английски език.
 
1997 г. – Стартира ранно чуждоезиково обучение по испански и английски език.
 
2001 г. – Откриване на паралелка с природо-математически профил.
 
2003 г. – Въвеждане на мултимедия VIFAX в обучението по френски език.
 
2004 г. – Въвеждане на компютърно обучение за I-IV клас по учебна програма "Comenius Logo".
 
Налице е 26-годишна традиция в чуждоезиковото обучение.