H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

Милена Аначкова

Директор

Емилия Тодорска

Заместник-директор УД

Гинка Стоименова

Заместник-директор АСД

Старши учител по математика и физика

Даниела Караилиева

Старши учител в подготвителна група

Галина Христова

Старши учител в подготвителна група

Пенка Михайлова

Старши учител в подготвителна група

Светлана Маркова

Старши учител в начален етап

Елена Илкова

Учител в начален етап

Емилия Маркова

Старши учител в начален етап

Вера Цветковa

Учител в начален етап

Весела Любенова

Старши учител в начален етап

Лидия Йорданова

Старши учител в начален етап

Ирена Николова

Учител в начален етап

Цветелина Йорданова

Учител в начален етап

Незабравка Недкова

Учител в група за ЦДО в начален етап

Мария Паунова

Старши учител в начален етап

Венета Петкова

Старши учител в начален етап

Виолета Савинова

Старши учител в начален етап

Елена Петрова

Старши учител в начален етап

Миглена Токманова

Учител в начален етап

Мина Чалакутева

Учител по английски език в начален етап

Ирина Йочева

Старши учител в група за ЦДО в начален етап

Цвети Биърд

Учител в група за ЦДО в начален етап

Мария Михова

Старши учител в група за ЦДО в начален етап

Милена Стоянова

Учител в група за ЦДО в начален етап

Темелина Здравкова

Учител в група за ЦДО в начален етап

Диляна Токманова

Старши учител в група за ЦДО в начален етап

Виолета Атанасова

Старши учител в начален етап

Мария Димова

Старши учител в група за ЦДО в начален етап

Мариета Дейнова

Учител в група за ЦДО в начален етап

Албена Малчева

Старши учител по български език и литература

Цеца Цветкова

Старши учител по български език и литература

Нели Димитрова

Учител по български език и литература

Юлия Кузманова

Старши учител по английски език

Йоанна Янкова

Старши учител по математика

Мариана Кючукова

Старши учител по информационни технологии

Мария Христова

Старши учител по биoлогия и химия

Емилия Бунзина

Старши учител по история и география

Мариана Грозданова

Старши учител по физическо възпитание и спорт

Василен Челебиев

Старши учител по физическо възпитание и спорт

Борислава Николова

Учител по музика

Митко Топалов

Учител по музика

Даниела Грозева

Учител по изобразително изкуство

Ивка Цолова

Старши учител в група за ЦДО в прогимназиален етап

Магдалена Младенова

Учител в група за ЦДО в прогимназиален етап

Женя Милушева

Педагогически съветник

Александра Ангелакова

Педагогически съветник

Явор Илиев

Психолог

Георги Димитров

Ресурсен учител

Йорданка Стефанова

Ресурсен учител