H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

Милена Аначкова

Директор

Емилия Тодорска

Заместник-директор УД

Гинка Стоименова

Заместник-директор АСД

Старши учител по математика и физика

Даниела Караилиева

Старши учител в подготвителна група

Галина Христова

Старши учител в подготвителна група

Пенка Михайлова

Старши учител в подготвителна група

Светлана Маркова

Старши учител в начален етап

Елена Илкова

Учител в начален етап

Емилия Маркова

Старши учител в начален етап

Вера Цветков

Учител в начален етап

Весела Любенова

Старши учител в начален етап

Лидия Йорданова

Старши учител в начален етап

Ирена Николова

Учител в начален етап

Цветелина Йорданова

Учител в начален етап

Незабравка Недкова

Учител в начален етап

Мария Паунова

Старши учител в начален етап

Венета Петкова

Старши учител в начален етап

Виолета Савинова

Старши учител в начален етап

Елена Петрова

Старши учител в начален етап

Миглена Токманова

Учител в начален етап

Димитричка Янакиева

Старши учител в начален етап

Мина Чалакутева

Учител по английски език в начален етап

Ирина Йочева

Старши учител в група за ЦДО в начален етап

Цвети Биърд

Учител в група за ЦДО в начален етап

Мария Михова

Старши учител в група за ЦДО в начален етап

Милена Стоянова

Учител в група за ЦДО в начален етап

Темелина Здравкова

Учител в група за ЦДО в начален етап

Диляна Токманова

Старши учител в група за ЦДО в начален етап

Тодорка Любенова

Старши учител в група за ЦДО в начален етап

Мария Димова

Старши учител в група за ЦДО в начален етап

Мариета Дейнова

Учител в група за ЦДО в начален етап

Албена Малчева

Старши учител по български език и литература

Цеца Цветкова

Старши учител по български език и литература

Нели Димитрова

Учител по български език и литература

Юлия Кузманова

Старши учител по английски език

Йоанна Янкова

Старши учител по математика

Мариана Кючукова

Старши учител по информационни технологии

Мария Христова

Старши учител по биoлогия и химия

Емилия Бунзина

Старши учител по история и география

Мариана Грозданова

Старши учител по физическо възпитание и спорт

Василен Челебиев

Старши учител по физическо възпитание и спорт

Борислава Николова

Учител по музика

Митко Топалов

Учител по музика

Даниела Грозева

Учител по изобразително изкуство

Ивка Цолова

Старши учител в група за ЦДО в прогимназиален етап

Магдалена Младенова

Учител в група за ЦДО в прогимназиален етап

Женя Милушева

Педагогически съветник

Александра Ангелакова

Педагогически съветник

Явор Илиев

Психолог

Георги Димитров

Ресурсен учител

Йорданка Стефанова

Ресурсен учител

Актуално

Контакт

София 1797, ж.к. "Младост 1",
ул. Полк. Г. Янков № 3

Телефон/Факс:
Директор: 02/ 871-91-76
Помощник-Директор: 02/ 871-90-35

Канцелария: 02/ 871-90-35