H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

Милена Аначкова

Директор

Емилия Тодорска

Заместник-директор УД

Гинка Стоименова

Заместник-директор АСД

Старши учител по математика и физика

Даниела Караилиева

Старши учител в подготвителна група

Галина Христова

Старши учител в подготвителна група

Пенка Михайлова

Старши учител в подготвителна група

Светлана Маркова

Старши начален учител

Елена Илкова

Начален учител

Емилия Маркова

Старши начален учител

Вера Цветкова

Начален учител

Весела Любенова

Старши начален учител

Лидия Йорданова

Старши начален учител

Ирена Николова

Начален учител

Цветелина Йорданова

Начален учител

Незабравка Недкова

Начален учител

Мария Паунова

Старши начален учител

Венета Петкова

Старши начален учител

Виолета Савинова

Старши начален учител

Елена Петрова

Старши начален учител

Миглена Токманова

Начален учител

Димитричка Янакиева

Старши начален учител

Мина Чалакутева

Учител по английски език в начален етап

Ирина Йочева

Старши начален учител в група за ЦДО

Цвети Биърд

Начален учител в група за ЦДО

Мария Михова

Старши начален учител в група за ЦДО

Милена Стоянова

Начален учител в група за ЦДО

Темелина Здравкова

Начален учител в група за ЦДО

Диляна Токманова

Старши начален учител в група за ЦДО

Тодорка Любенова

Старши начален учител в група за ЦДО

Мария Димова

Старши начален учител в група за ЦДО

Красимира Маринова

Старши начален учител в група за ЦДО

Албена Малчева

Старши учител по български език и литература

Цеца Цветкова

Старши учител по български език и литература

Нели Димитрова

Учител по български език и литература

Юлия Кузманова

Старши учител по английски език

Йоанна Янкова

Старши учител по математика

Мариана Кючукова

Старши учител по информационни технологии

Мария Христова

Старши учител по биoлогия и химия

Емилия Бунзина

Старши учител по история и география

Мариана Грозданова

Старши учител по физическо възпитание и спорт

Василен Челебиев

Старши учител по физическо възпитание и спорт

Борислава Николова

Учител по музика

Митко Топалов

Учител по музика

Даниела Грозева

Учител по изобразително изкуство

Ивка Цолова

Старши учител в група за ЦДО

Магдалена Младенова

Учител в група за ЦДО

Женя Милушева

Педагогически съветник

Александра Ангелакова

Педагогически съветник

Явор Илиев

Психолог

Георги Димитров

Ресурсен учител

Йорданка Стефанова

Ресурсен учител

 

Актуално

Контакт

София 1797, ж.к. "Младост 1",
ул. Полк. Г. Янков № 3

Телефон/Факс:
Директор: 02/ 871-91-76
Помощник-Директор: 02/ 871-90-35

Канцелария: 02/ 871-90-35