H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

 

Милена Аначкова Директор
Емилия Тодорска Зам. директор по УД
Гинка Стоименова Старши учител по математика и физика
Албена Малчева Старши учител по БЕЛ
Венета Петкова     Старши начален учител
Весела Любенова     Старши начален учител
Виолета Савинова     Старши начален учител
Мария Драгнева
Старши учител по химия и биология
Даниела Караилиева     Старши учител в подготвителна група
Емилия Маркова Старши начален учител
Димитричка Янакиева     Старши начален учител
Лидия Йорданова     Старши начален учител
Елена Петрова    Старши начален учител
Емилия Бунзина     Ст. учител по история и цивилизация
Мария Паунова   Старши начален учител
Илиана Бецинска    Старши учител по изобр. изкуство
Юлия Кузманова Учител по английски език
Миглена Токманова Начален учител
Мариана Грозданова    Старши учител по ФВС
Мария Димитрова     Старши начален учител в група за ЦДО
Ирина Йочева Старши начален учител в група за ЦДО
Борислава Николова Начален учител в група за ЦДО
Мария Драгнева Начален учител в група за ЦДО
Женя Милушева     Педагогически съветник
Виктор Велчев     Педагогически съветник
Мина Чалакутева Учител по английски език в начален етап
Цеца Цветкова   Старши учител по БЕЛ
Ирена Николова     Начален учител в група за ЦДО
Цвета Цанкова
Начален учител
Галина Христова
Старши учител в подготвителна група
Пенка Михайлова Старши учител в подготвителна група
Василен Челебиев Старши учител по ФВС
Мариана Кючукова Старши учител по ИТ
Милена Стоянова Начален учител в група за ЦДО
Темелина Здравкова Начален учител в група за ЦДО
Елена Илкова Начален учител
Петя Динева Старши начален учител
Борислава Николова Учител по музика
Цветелина Йорданова Начален учител в група за ЦДО

Контакт

София 1797, ж.к. "Младост 1",
ул. Полк. Г. Янков № 3

Телефон/Факс:
Директор: 02/ 871-91-76
Помощник-Директор: 02/ 871-90-35

Канцелария: 02/ 871-90-35