H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

Откриване на процедура на покана до определени лица по реда на чл. 191, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки за "Осигуряване на подкрепителна закуска на децата от подготвителните групи и на учениците от I до IV клас в 8. СУ "Васил Левски" за 2019 година, на територията на район "Студентски".

Заповед за откриване на процедурата и Покана за участие в нея