Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" за 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 учебни години