H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

Описания на административните услуги - преместване на ученик, прием на ученик в първи клас, прием на ученик в пети клас

Необходимите документи за записване на нови ученици в 8. СУ "Васил Левски" може да изтеглите от меню Бланки.