Продължете към съдържанието

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученик от VII клас в самостоятелна форма на обучение през 2022/2023 учебна година – сесия юни

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученик от VІІ клас в самостоятелна форма през учебната 2022/2023 година, сесия – юни