Продължете към съдържанието

График за провеждане на поправителни изпити за учениците в дневна и самостоятелна форма на обучение, прогимназиален етап /VIІ клас/ през юлска сесия на учебната 2023/2024 година

Дата, начален час, място на провеждане

Изпит по учебен предмет Формат на изпита /продължителност
01.07.2024 г.
Понеделник
09.00 ч.
Стая 201
История и цивилизации-ООП – за  ученици в дневна и самостоятелна форма писмен – 2 астрономически часа
02.07.2024 г.
Вторник
9.00 ч.
Стая 201
География и икономика-ООП – за ученици в дневна и самостоятелна форма писмен – 2 астрономически часа
03.07.2024 г.
Сряда
9.00 ч.
Стая 201
Математика- ООП – за ученици в самостоятелна форма писмен – 2 астрономически часа
04.07.2024 г.
Четвъртък
09.00 ч.
Стая 201
Математика, РП – за ученици в самостоятелна форма

писмен – 2 астрономически часа