H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

Занималнята се провежда в рамките на целодневното обучение за І-VІІ клас и включва:

Посрещане на учениците след последния учебен час

ГРУПА ЗА ЦДО І и ІІ клас

12.00 - 12.35 ч.

Организиран отдих и физическа активност

12.35 – 13.10 ч.

Организиран отдих и физическа активност

13.10 – 13.20 ч.

Междучасие

13.20 - 13.55 ч.

Самоподготовка

13.55 - 14.10 ч.

Междучасие

14.10 - 14.45 ч.

Самоподготовка

14.45 - 15.00 ч.

Междучасие

15.00 - 15.35 ч.

Занимания по интереси

15.35 - 15.50 ч.

Междучасие

15.50 - 16.25 ч.

Занимания по интереси

ГРУПА ЗА ЦДО   ІІІ и ІV клас

13.10 - 13.40 ч.

Организиран отдих и физическа активност

13.40 – 14.20 ч.

Организиран отдих и физическа активност

14.20 - 15.00 ч.

Самоподготовка

15.00 - 15.10 ч.

Междучасие

15.10 - 15.50 ч.

Самоподготовка

15.50 - 16.00 ч.

Междучасие

16.00 - 16.40 ч.

Занимания по интереси

16.40 - 16.50 ч.

Междучасие

16.50 - 17.30 ч.

Занимания по интереси


ГРУПА ЗА ЦДО  V, VІ  и VІІ клас

14.00 - 14.30 ч.

Организиран отдих и физическа активност

14.30 - 15.10 ч.

Организиран отдих и физическа активност

15.10 - 15.50 ч.

Самоподготовка

15.50 - 16.00 ч.

Междучасие

16.00 - 16.40 ч.

Самоподготовка

16.40 - 16.50 ч.

Междучасие

16.50 - 17.30 ч.

Самоподготовка

17.30 - 18.10 ч.

Занимания по интереси

Организиран отдих и физическа активност:
- при хубаво време игри на открито: футбол, народна топка, щафетни игри.
- при лошо време занимания в игротеката: шах, домино, колективни игри, драматизиране на приказки.

Самоподготовка:

Писане на домашните работи по отделните учебни предмети.


Занимания по интереси:

Допълнителни часове по английски език, спортни и занимателни игри, изобразително изкуство, музика, извънкласно четене, лично творчество.

1630 - 1730  Предаване на учениците на родителите

Актуално

Контакт

София 1797, ж.к. "Младост 1",
ул. Полк. Г. Янков № 3

Телефон/Факс:
Директор: 02/ 871-91-76
Помощник-Директор: 02/ 871-90-35

Канцелария: 02/ 871-90-35