H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

Занятията се ръководят от квалифицирани треньори по шахмат и имат за цел да стимулират самостоятелното мислене на децата и да формират у тях способности за планиране. Изграждат се умения за самодисциплина и контрол. ШК "ЦСКА" осигурява на обучаващите се участие в престижни индивидуални турнири по шахмат.