H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

Езиковото обучение в следобедните занимания се осъществява от екип от отлично подготвени специалисти, квалифицирани за работа с малки деца.