Обучението по английски език се осъществява от висококвалифицирани преподаватели с опит в преподаването на деца.