H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

 График на поправителните изпити за септемврийска сесия на учебната 2021/2022 година

 

Дата  Учебен предмет  Клас  Начален час  Стая 
 01.09.2022 г.  Математика - ООП   VI  9.00 часа  201
 02.09.2022 г.  Математика - ИУЧ  VI  9.00 часа  201