H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

Седмична програма

1 учебен срок на учебната 2022/2023 година

 

График за провеждане на учебните занятия

 

Начален етап : І - ІІ клас

1-ви час 08:00 – 08:35ч.
2-ри час 08:45 – 09:20 ч.
Голямо междучасие 09:20 – 09:40 ч.
3-ти час 09:40 – 10:15 ч.
4-ти час 10:25 – 11:00 ч.
5-ти час 11:10 – 11:45 ч.

 

Начален етап: ІІІ – ІV клас

1-ви час 08:00 – 08:40ч.

2-ри час

Голямо междучасие

08:5009:30 ч.

09:30 – 09:50 ч.

3-ти час

09:50 – 10:30 ч.

Голямо междучасие 10:30 – 10:50 ч.
4-ти час 10:50 – 11:30 ч.
5-ти час 11:40 – 12:20 ч.
6-ти час 12:30 – 13:10 ч.

 

Прогимназиален етап: V- VІІ клас

1-ви час 08:00 – 08:40ч.

2-ри час

Голямо междучасие

08:50 – 09:30 ч.

09:30 – 09:50 ч.

3-ти час 09:50 – 10:30 ч.
Голямо междучасие 10:30 – 10:50 ч.
4-ти час 10:50 – 11:30 ч.
5-ти час 11:40 – 12:20 ч.
6-ти час 12:30 – 13:10 ч.
7-ми час 13:20 – 14:00 ч.

 

Седмично разписание на класовете за 1 срок

1 а клас - класен ръководител: Светлана Маркова

1 б клас -  класен ръководител: Елена Илкова

1 в клас - класен ръководител: Емилия Маркова

1 г клас - класен ръководител: Вера Цветкова

1 д клас - класен ръководител: Даниела Караилиева

2 а клас - класен ръководител: Весела Любенова

2 б клас- класен ръководител: Лидия Йорданова

2 в клас- класен ръководител: Ирена Николова

2 г клас- класен ръководител: Детелина Пангелова

2 д клас- класен ръководител: Виолета Атанасова

3 а клас - класен ръководител: Мария Паунова

3 б клас- класен ръководител: Венета Петкова

3 в клас- класен ръководител: Дениз Хаджиева

3 г клас- класен ръководител: Темелина Здравкова

4 а клас- класен ръководител: Милена Стоянова

4 б клас- класен ръководител: Миглена Токманова

4 в клас- класен ръководител: Незабравка Недкова

4 г клас - класен ръководител: Елица Пенчева

5 а клас - класен ръководител: Юлия Кузманова

5 б клас - класен ръководител: Михаил Георгиев

5 в клас- класен ръководител: Нели Димитрова

5 г клас- класен ръководител: Борислава Николова

6 а клас - класен ръководител: Мариана Грозданова

6 б клас- класен ръководител:  Кристина Шопова

6 в клас - класен ръководител: Емилия Бунзина

6 г клас - класен ръководител: Магдалена Младенова

7 а клас- класен ръководител: Мариана Кючукова

7 б клас - класен ръководител: Гинка Стоименова

7 в клас - класен ръководител: Даниела Грозева