H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

Седмична програма

ІI учебен срок на учебната 2019/2020 година

 

График за провеждане на учебните занятия

 

Начален етап : І - ІІ клас

1-ви час 08:00 – 08:35ч.
2-ри час 08:45 – 09:20 ч.
Голямо междучасие 09:20 – 09:40 ч.
3-ти час 09:40 – 10:15 ч.
4-ти час 10:25 – 11:00 ч.
5-ти час 11:10 – 11:45 ч.

 

Начален етап: ІІІ – ІV клас

1-ви час 08:00 – 08:40ч.
2-ри час 08:5009:30 ч.
3-ти час 09:40 – 10:20 ч.
Голямо междучасие 10:20 – 10:40 ч.
4-ти час 10:40 – 11:20 ч.
5-ти час 11:30 – 12:10 ч.
6-ти час 12:20 – 13:00 ч.

 

Прогимназиален етап: V- VІІ клас

1-ви час 08:00 – 08:40ч.
2-ри час 08:50 – 09:30 ч.
3-ти час 09:40 – 10:20 ч.
Голямо междучасие 10:20 – 10:40 ч.
4-ти час 10:40 – 11:20 ч.
5-ти час 11:30 – 12:10 ч.
6-ти час 12:20 – 13:00 ч.
7-ми час 13:10 – 13:50 ч.

 

Седмично разписание на класовете за 2 срок

1 а клас-класен ръководител: Елена Петрова

1 б клас- класен ръководител: Миглена Токманова

1 в клас- класен ръководител: Незабравка Недкова

1 г клас- класен ръководител: Елица Пенчев

2 а клас - класен ръководител: Светлана Маркова

2 б клас- класен ръководител: Елена Илкова

2 в клас- класен ръководител: Емилия Маркова

2 г клас - класен ръководител: Вера Цветкова

3 а клас- класен ръководител: Весела Любенова

3 б клас- класен ръководител: Лидия Йорданова

3 в клас- класен ръководител: Ирена Николова

3 г клас - класен ръководител: Цветелина Йорданова

3 д клас- класен ръководител: Виолета Атанасова

4 а клас - класен ръководител: Мария Паунова

4 б клас- класен ръководител: Венета Петкова

4 в клас - класен ръководител: Виолета Савинова

5 а клас - класен ръководител: Борислава Николова

5 б клас - класен ръководител: Цвета Цанкова

5 в клас- класен ръководител: Нели Димитрова

6 а клас - класен ръководител: Емилия Бунзина

6 б клас- класен ръководител: Юлия Кузманова

6 в клас - класен ръководител: Мариана Грозданова

7 а клас- класен ръководител: Даниела Грозева

7 б клас - класен ръководител: Мариана Кючукова