Уведомление за поверително третиране на личните данни - за ученици и родители

Уведомление за поверително третиране на личните данни - за служители

Искане от субект на данните

Формуляр за съгласие за обработване на личните данни - родители

Формуляр за оттегляне на съгласие