Продължете към съдържанието

Иновативно училище: Творческо учене, саундпейнтинг и ученическо самоуправление

Училището ни е включено в Списъка на иновативните училища в Република България с Решение № 393 от 22.07.2021 г. на Министерски съвет, обнародвано в Държавен вестник, бр.62/27.07.2021г., от учебната 2021/2022 г., за четиригодишен период.

Приоритетна цел на иновацията ни е постъпателното внедряване на метода за творческо учене саундпейнтинг и на ученическото самоуправление в различните етапи на обучението, като  прилагането в начален етап на обучението е водещо.

Иновацията ни застъпва и промяна в учебната среда –  пълноценна, креативна, динамична, с принципите на сътрудничеството.