Продължете към съдържанието

Конкурс за изпълнители на извънкласни дейности за учебните 2024/2025, 2025/2026 и 2026/2027 години.

Съобщение

 Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на участниците в конкурса по документи за избор на изпълнители на извънкласните дейности за учебните 2024/2025, 2025/2026 и 2026/2027 години ще започне работа с отваряне на подадените оферти на 17.06.2024 г. от 14.15 часа в 8. СУ „Васил Левски“, жк Младост 1, ул. Полк. Г. Янков № 3, стая 215.

 

Председател на комисията: /п/

                                  Гинка Стоименова

 

 

8. Средно училище „Васил Левски“ – гр. София

ОБЯВЯВА

Конкурс за изпълнители на извънкласни дейности за учебните 2024/2025, 2025/2026 и 2026/2027 години.

ОБЯВА.

 

УДЪЛЖАВА  се срокът за подаване на оферти за конкурса по документи за ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ИЗВЪНКЛАСНАТА ДЕЙНОСТ „Спортни танци – за деца от ПГ и ученици от 1 до 4 клас“ до  15.00 часа на 10.06.2024 г.