H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

Важно!!! За родителите на учениците от VІІ клас

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

Уведомяваме Ви, че от 05.07.2022 г. до 07.07.2022 г. можете да подавате заявления за участие в първи етап на класиране  за приемане в VIII клас само по електронен път.

Това може да стане:

- без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;

- със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;

- със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.

Електронно подаване на заявлението става от всеки компютър, по всяко време, без ограничeния. Попълването е през сайта https://infopriem.mon.bg/, където можете да влезете с входящия № и кода за достъп от служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на приемен изпит, която сте получили от училище. 

Броят на желанията не е ограничен. Ако в желаните паралелки има специалности от професии трябва да прикачите сканирано в pdf-формат медицинско свидетелство.

Ръководство за кандидатстване онлайн

 Информираме Ви, че цялата налична информация се публикува своевременно на сайта на РУО – София-град, раздел „Изпити и прием на ученици – прием на ученици в VIII клас“.

Списък с училища – гнезда за приемане на заявления на учениците от VII клас

Съобщение

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с писмо на РУО, София- град с Изх. № РУО1-26078/09.08.2021 г., Ви уведомяваме за следното:

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в I или в VIII клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

 1. Удостоверение, че детето (децата) е/са записано/и в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище.                                                                     

2. Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето в I/VIII клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронните услуги – 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, и 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане. Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.

При възникнали въпроси относно заявяване на услугата можете да се обръщате към Помощен контактен център на ДАЕУ – тел. 070020341, имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Европейско Кенгуру - резултати

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

 

Желаещите родители да се запознаят с работите на децата си може да го направят на 31.03.2021 г. от 11:00 до 12:00 и на 01.04.2021 г. от 14:00 до 15:00 в училището координатор - 107. ОУ. На родителите се представя само бланката с попълнени отговори без условията на задачите и без възможност за записване и снимане. Родителите удостоверяват връзката с детето си чрез акт за раждане на детето, лична карта или международен паспорт на родител и лична ученическа карта на детето.

 

Желаещите родители да се запознаят с работите на децата си може да го направят на 31.03.2021 г. от 11:00 до 12:00 и на 01.04.2021 г. от 14:00 до 15:00. На родителите се представя само бланката с попълнени отговори без условията на задачите и без възможност за записване и снимане. Родителите удостоверяват връзката с детето си чрез акт за раждане на детето, лична карта или международен паспорт на родител и лична ученическа карта на детето.

Read more: http://www.107ou.com/evropejsko-kenguru-2021-g/
Желаещите родители да се запознаят с работите на децата си може да го направят на 31.03.2021 г. от 11:00 до 12:00 и на 01.04.2021 г. от 14:00 до 15:00. На родителите се представя само бланката с попълнени отговори без условията на задачите и без възможност за записване и снимане. Родителите удостоверяват връзката с детето си чрез акт за раждане на детето, лична карта или международен паспорт на родител и лична ученическа карта на детето.

Read more: http://www.107ou.com/evropejsko-kenguru-2021-g/

Преминаване в ОЕСР на учениците от 5 до 7 клас

Скъпи ученици и учители, уважаеми родители,

Информираме Ви, че съгласно Заповед на СРЗИ всички паралелки от 5 до 7 клас в  8. СУ "Васил Левски" преминават към обучение в електронна среда от 12  март 2021 година. Обучението ще се осъществява чрез платформата Microsoft Teams при спазване на утвърденото седмично разписание и график на учебните часове.

Временните противоепидемични мерки, определени със  заповедта на СРЗИ, ще бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на София-град.

Учениците от Подготвителните групи и начален етап (1-4 клас) остават на присъствено обучение.

Извънкласни дейности ще се провеждат само за  начален етап, като не се допуска смесване на ученици от различни паралелки. За информация се обръщайте към ръководителите на групите.

Актуално