H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

Очаквайте

Новият брой на училищния вестник - в бутиков тираж!

Document page 001 2

Да помогнем на ДЕЯ !

Уважаеми родители, ученици и учители,

Нуждаем се от вашата помощ и подкрепа!

heart donate blood e1465480154602

Преди година и половина деветнайсетгодишната Дея, дъщеря на г-жа Виолета Савинова и възпитаничка на 8. СУ претърпя тежък инцидент, при който счупи два прешлена на гръбначния си стълб. Наскоро Дея се подложи на трета поред неотложна операция. За щастие, успешното ѝ протичане дава голяма надежда за пълно възстановяване на момичето. След дългата борба със сполетялото го нещастие, семейството на Дея се нуждае от финансова подкрепа, за да заплати скъпоструващото лечение.

Обръщаме се към всички, които могат да помогнат на Дея. Нека заедно да я подкрепим в борбата, която води, за да може да се излекува напълно.

Ще сме благодарни, ако разпространите информация за тази дарителска кампания сред възпитаници на госпожа Савинова и сред бившите съученици на Дея, сред ваши близки и приятели или организации, които смятате, че могат да помогнат.

Във фоайето на първия етаж на училището е поставена кутия за събиране на средства. Цялата събрана сума ще бъде предадена на г-жа Савинова.

Благодарим за вашата съпричастност и съдействие!

На вниманието на родителите на бъдещите първокласници

Уважаеми госпожи и господа,

Поради влизане в сила на новия Закон за предучилищното и училищно образование и промяна в нормативните документи и процедурите по прием на ученици в училищата за 2017/2018 учебна година Ви уведомявам, че приемът на деца в подготвителна група и на ученици в първи клас в 8. СУ „Васил Левски“ ще започне след разработването на система за прием от Столична община /съгласно чл. 43 от Наредба № 10 за за организацията на дейностите в училищното образование/.

Началната дата на приемането на заявленията за прием в ПГ и в Първи клас, както и критериите, по които ще се извършва приемът ще бъдат публикувани своевременно на сайта на училището.