H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

8. СУ "Васил Левски"

обявява прием в V клас за учебната 2020/2021 година  на  3 паралелки х 26 ученици с целодневна организация и разширена подготовка по български език и литература и математика

Документи за записване на учениците ще се приемат от 16.06.2020 г. до 30.06.2020 г. в училището.

Попълване на свободните места по паралелки - от 01.07.2020 г. до 01.09.2020 г.

Има свободни места за прием в V клас.

 Необходими документи за записване:

1. Заявление по образец   download doc icon

2. Оригинал на удостоверение за завършен начален етап на основно образование.

3. Копие от акт за раждане

4. Сведение за ученика download doc icon

Забележка: Ученици, които са завършили четвърти клас в 8. СУ "Васил Левски" се записват само със заявление и оригиналното удостоверение за завършен начален етап.

Контакт

София 1797, ж.к. "Младост 1",
ул. Полк. Г. Янков № 3

Телефон/Факс:
Директор: 02/ 871-91-76
Помощник-Директор: 02/ 871-90-35

Канцелария: 02/ 871-90-35