H

8. СУ "Васил Левски"

Нашето училище
Училището ни е ОСМО,
Най-доброто на света!
Тук научих наш`то слово,
Как да смятам и чета!
      Екатерина Светецова – ІV б

8. СУ "Васил Левски"

обявява прием в V клас за учебната 2021/2022 година

на 4 паралелки х 26 ученици с целодневна организация

Вид паралелка

Балообразуване

С разширена подготовка по математика (1,5 часа) и компютърно моделиране и информационни технологии (1 час)

   Оценка по математика от удостоверението за завършен начален етап х 2

   Оценка по компютърно моделиране от удостоверението за завършен начален етап х 2

   Общ успех от удостоверението за завършен начален етап

С разширена подготовка по математика (1,5 часа) и български език и литература (1 час)

   Оценка по математика от удостоверението за завършен начален етап х 2

Оценка по български език и литература от удостоверението за завършен начален етап х 2

   Общ успех от удостоверението за завършен начален етап

 

Забележка: При равен бал се взема под внимание резултатът от НВО по математика

 

График на дейностите по прием в V клас за учебната 2021/2022 година

от 01.06.2021 г.

до 07.06.2021 г.

Подаване на заявления за кандидатстване от родителите на  учениците, завършващи IV клас в 8. СУ „Васил Левски“ /по електронен път/

11.06.2021 г.

Обявяване на класирането

от 14.06.2021 г.

до 18.06.2021 г.

Записване на класираните ученици

21.06.2021 г.

Обявяване на свободните места

от 21.06.2021 г.

до 25.06.2021 г.

Подаване на заявления за прием за свободните места

25.06.2021 г.

18.00 часа

Обявяване на класирането

от 28.06.2021 г.

до 30.06.2021 г.

Записване на класираните ученици

от 01.07.2021 г.

до 13.09.2021 г.

Попълване на свободните места

 

Важно! При сформиране на паралелките, с цел осигуряване на по-добра атмосфера за работа и по-висока ефективност на учебния процес, ще бъдат съблюдавани следните критерии:

  • Равномерно разпределение по пол: момичета-момчета;
  • Равномерно разпределение по бал
  • Разпределение в различни паралелки на ученици с конфликтни взаимоотношения / по препоръка на класен ръководител, преподавател или психолог/;
  • Равномерно разпределение в паралелките на ученици, които са показали проблеми с дисциплината в часовете / множество забележки за нарушаване на дисциплината или административни наказания, свързани с поведенчески проблеми в училище/.

Контакт

София 1797, ж.к. "Младост 1",
ул. Полк. Г. Янков № 3

Телефон/Факс:
Директор: 02/ 871-91-76
Помощник-Директор: 02/ 871-90-35

Канцелария: 02/ 871-90-35